บริษัททีที.วอเอร์เทค จำกัด รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม ที่ได้มาตรฐาน

น้ำดื่ม ถือว่าเป็นที่มาจากธรรมชาติ อาจเป็นน้ำบาดาลหรือว่าเป็นน้ำก๊อก ที่ได้ผ่านการกรองเพื่อเป็นการดูดกลิ่น พร้อมทั้งสารเรซิน ที่จะช่วยลดความกระด้างของน้ำได้ โดยการจับเกลือแร่ที่ได้มีอยู่ภายในน้ำ ตัวอย่างเช่น แคลเซียม แมกนีเซียม หลังจากนั้นก็ทำการฆ่าเชื่อด้วยสารจุลินทรีย์ที่มีการปะปนอยู่ข้างในน้ำ โดยที่ผ่านทางแสงอัลตราไวโอเลต  น้ำธรรมชาติ หรือว่าเรียกได้ว่าน้ำแร่ ซึ่งจะมีการทำน้ำแร่ขึ้นมาไม่มีขั้นตอนอื่น ๆ ถ้ามีโรงงานรับติดตั้งโรงงานน้ำดื่มก็จะมีหลากหลายโรงงานร่วมกัน แต่จะมีขบวนการภายในการผลิตนน้ำดื่ม โดยจะผ่านเครื่องกรองน้ำอยู่ 4 ระบบร่วมกัน 

 

 

1.ไส้กรองคาร์บอนต้องได้ศักยภาพที่สูง ภายในการกำจัดกลิ่นของคลอรีน พร้อมทั้งมีสารอินทรีย์ ที่เป็นพิษมีผลกระทบไม่ดีต่อร่างกาย ตัวอย่างเช่น แก๊สไข่เน่า สารไฮโรคาร์บอน เป็นต้น ซึ่ง โรงงานที่รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม จะต้องตรวจประสิทธิภาพหลายชนิด 

2.ใช้คาร์บอนทำการฟื้นฟูคุณภาพพร้อมทั้งทางด้านรสชาติของน้ำ ที่ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญภายในการกำจัดกลิ่น ก๊าซ สี หรือว่าเป็นการปรับปรุงรสของน้ำนั่นเอง ทำให้ผู้ที่กลังจะติดตั้งโรงงาน ก็จะต้องลองติดต่อสอบถามกับทางโรงงานที่รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่มโดยตรง

3.ไส้กรองคือใยสังเคราะห์ที่จะต้องมีรายละเอียดอยู่ที่ขนาด 5.00 ไมครอน ก็จะสามารถทำการจับฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่ได้ปะปนอยู่ข้างในน้ำ พร้อมทั้งสารแขวงลอย ตัวอย่างเช่น ทราย หินปูน หรือว่าจะเป็นสนิมเหล็ก ที่จะต้องมีการกำจัดออกไป ทำให้ได้น้ำที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เมื่อผู้บริโภคแต่ละคนต่างก็มีความต้องการน้ำดื่มที่ปลอดภัย

4.ไส้กรองเมเบรนจะต้องมีรายละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน ที่จะสามารถทำการกรองสารละลายหลากหลาย ที่อยูข้างในน้ำได้เช่น สารตะกั่ว สารตกค้างจากยาฆ่าแมลงภายในน้ำ เชื้อไวรัส หรือว่าเป็นแบคทีเรีย เป็นสิ่งที่จะต้องทำการจำกัดให้หมดไป หากคุณเองมีความต้องการจะเปิดโรงงานผลิตน้ำดื่ม ก็ต้องคัดเลือกบริษัทนี้กันเลย

 

เพราะเช่นนั้น รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม จะต้องมีเครื่องกรองระบบอุตสาหกรรมทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ เพื่อเป็นการผลิตน้ำดื่มที่ได้คุณลักษณะ ซึ่งน้ำที่เราได้มานั้น อาจไม่ปลอดภัย แต่ถ้าเราได้กรองสิ่งต่าง ๆ ออกไป ก็จะทำให้ได้น้ำดื่มที่คุณภาพ ซึ่งเคล็ดลับในการผลิตน้ำดื่มที่ได้มาตรฐาน นอกจากจะมีแหล่งน้ำที่สะอาดแล้ว ก็ยังต้องมีเครื่องมือภายในการผลิตน้ำที่มีศักยภาพ เพื่อจะใช้คัดกรองน้ำให้สะอาดมากเพิ่มขึ้น เพราะเช่นนั้น ในนามบริษัททีที.วอเอร์เทค จำกัด ผู้ผลิต พร้อมทั้งผู้จัดจำหน่ายเครื่องกรอง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ำระบบโรงงาน หรือว่าจะเป็นเครื่องกรองขนาดกลาง ก็มีคุณภาพ พร้อมทั้งพร้อมกับการติดตั้งระบบภายในการผลิตน้ำที่จะใช้ข้างในโรงงานให้เช่นกัน

 

ที่มา http://www.teewatersystem.com/